Про значок «Турист України»

27.02.2017

Все що потрібно знати про значок «Турист України».

Мета і завдання

Виконання нормативів на значок «Турист України» сприяє:
  • популяризації і пропаганді спортивного туризму (СТ);
  • залученню широких верств населення України до здорового способу життя;
  • формуванню національної свідомості, любові до рідної землі та її історичного минулого, охороні навколишнього середовища;
  • розвитку патріотичних, морально-вольових та фізичних якостей.
У відповідності до «Турист України» Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму»,  для виконання нормативу на присвоєння звання «Турист України» «Інструктор СТ» зараховується  підготовка 10-ти значкистів «Турист України», що у значній мірі сприяє і вирішує завдання подальшого розвитку спортивного туризму.

 Нормативні вимоги на значок «Турист України»

Виконання нормативів на значок «Турист України» є невід'ємною складовою поступового росту спортивної кваліфікації туристів і системи підготовки кадрів спортивного туризму. До здачі нормативів на значок «Турист України» допускаються групи у складі не менше 2-х осіб не молодше 12-річного віку, що не мають обмежень на заняття фізичною культурою. Спортивна кваліфікація керівника групи повинна бути не нижче наявності значка «Турист України». Значком «Турист України» нагороджуються туристи - члени Федерації спортивного туризму України, які на протязі року брали участь в одному або кількох походах сумарною тривалістю не менш, ніж 5 днів та загальною протяжністю, вказаною у табл.1, а також особи, які своєю діяльністю внесли значний вклад у справу розвитку спортивного туризму.

Таблиця №1

Спосіб пересування Мінімальна довжина (км)*
Пішки 75
На лижах 75
На човнах (байдарка, пліт, катамаран) 100
Велосипедом 150
Кіньми 150
Мотоциклом 500
Автомобілем 1000

Примітки: 


* - можуть здійснюватись комбіновані подорожі з протяжністю у відповідності до мінімальної (оптимальної) щоденної протяжності (L, км/5, днів)  для конкретного способу (засобу) пересування;
** - в умовах гірської місцевості для туристів, що здійснюють похід пішки або на лижах, норматив може бути знижений, але не більше, ніж на 15 км;
- під час здійснення туристських походів влітку, учасники повинні провести не менш, ніж дві ночівлі у польових умовах;
- маршрути туристських походів повинні передбачати знайомство з пам'ятками історії та культури, історичними та географічними особливостями краю, визначними місцями (подіями) тощо.

Порядок нагородження значком «Турист України»

Залік на значок «Турист України» приймається маршрутно-кваліфікаційною комісією (за наказом керівника організації), яка складається не менш, ніж з трьох осіб: одного спортсмена не нижче ІІІ-го розряду зі спортивного туризму і двох осіб, що вже мають значок «Турист України».  Підставою для присвоєння є  виконання практичних нормативів, що підтверджується маршрутними листами (книжками) або довідками, виданими туристськими організаціями (маршрутно-кваліфікаційними комісіями) за участь у походах. Виконання нормативів на значок «Турист України» комісія засвідчується протоколом (додаток №1). Оформлення наказу про присвоєння значка «Турист України» проводять: 
  • туристські організації;
  • навчальні заклади всіх рівнів акредитації;
  • колективи фізичної культури підприємств, установ і організацій.
Туристам, які виконали необхідні нормативи і вимоги на значок «Турист України», або заслужили це особистим вкладом у розвитку спортивного туризму, в урочистій обстановці вручаються посвідчення і значки встановленого зразку. Витрати на придбання значків та посвідчень здійснюються за рахунок відповідних підприємств, організацій, навчальних закладів, або за особистий рахунок туристів. Виключне право на затвердження зразку значка «Турист України», його виготовлення та розповсюдження має Федерація спортивного туризму України.

Опис значка «Турист України»

Значок «Турист України» має зображення у вигляді туристського карабіну (прямокутник з закругленими кутами) золотистого кольору. Всередині карабіну на голубому фоні є напис ТУРИСТ УКРАЇНИ (золотистого кольору), зображення земної кулі з паралелями і меридіанами (золотистого кольору), зображення туристського намету (помаранчевого кольору), що накладається на земну кулю. Розмір значка по гіпотенузі (нижня частина) – 22,3 мм.

Додаток №1

_________________________________________________________
(Назва організації)

ПРОТОКОЛ 
прийому вимог і норм на значок "Турист України"

Комісія у складі__________________________________________________________

(голова)

_______________________________________________________________________

(члени комісії)

підтверджує виконання вимог і норм на значок "Турист України" такими туристами:

з/п

 

 
Призвіще, ім’я та по батькові Рік народження Місце роботи або навчання

 

 
Задача вимог з основ туризму Відомості про виконання
Основні пункти маршруту (початковий, проміжний, кінцевий)

 

 
Термін проведення походу Кількість ночівель польових умовах Протяжність
Кожного маршруту Всього
                   
                   
                   
                   

і вважає, що перелічені в протоколі туристи виконали необхідні нормативні вимоги і можуть бути нагороджені значком "Турист України".

Голова комісії____________________
Члени комісії_____________________
_____________20____р

Коментарі