Не забудьте застрахувати майно, особливо виїжджаючи за кордон

22.03.2015

Не забудьте застрахувати майно, особливо виїжджаючи за кордон

Страхові компанії можуть надавати клієнтам послуги, в тому числі пов'язані зі страхуванням майна. Залежно від власника (господарюючого суб'єкта), для цілей страхування прийнято розрізняти майно фізичних осіб (громадян) та юридичних осіб (підприємств промислових і сільськогосподарських, компаній з різною формою власності). Економічний аспект страхування майна фізичних або юридичних осіб полягає у відшкодуванні страхувальником клієнту (який безпосередньо володіє, користується або розпоряджається застрахованим майном) шкоди, що виникає внаслідок настання страхового випадку. Окремим випадком цього виду страхування є страхування майна громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном: адже особливо в наш неспокійний час значно зросла вірогідність псування, пошкодження або навіть безповоротної втрати майна, навіть тимчасово залишеного без хазяйського нагляду. Для компенсації такого виду втрат якраз і призначено страхування майна фізичних осіб. «Підстелити соломку», уклавши на час своєї тривалої відсутності за місцем постійного проживання (або навіть в країні) договір страхування майна, можна не тільки безпосередньо в офісі страхової компанії, але і за допомогою мережі Інтернет. Якщо страхування здійснюється в режимі онлайн, то це дозволяє виконати процедуру страхування не тільки якісно, ​​але й швидко. Для цього необхідно: 1. Визначити об'єкт (або ж об'єкти) страхування: нерухоме майно (будинок і / або квартира); внутрішню обробку приміщень та її елементи; інженерні комунікації та їх окремі елементи; автотранспорт; інше, найрізноманітніше рухоме майно; домашніх тварин; та інше. Необхідно взяти до уваги, що страхуванню підлягають як цілісні майнові комплекси, так і окремі групи майна (рухомого та нерухомого). 2. Визначити термін, на який здійснюється страхування. 3. Визначити коло можливих небезпек, що загрожують нерухомого та рухомого майна власника. 4. Додатковою можливістю страхування майна фізосіб є страхування своєї відповідальності перед третіми особами за можливий збиток, вірогідність якого з'являється в процесі експлуатації майна - наприклад, страхування відповідальності громадянина перед сусідами за затоку, пожежу та інші руйнуючі дії. Джерело: страховий онлайн сервіс "УкрФін"Коментарі